Konstrukční kancelář

Nabízíme vám řešení i velmi složitých konstrukčních úkolů. Naším cílem je přinášet do daného problému inovativní myšlenky a návrhy. Veškeré naše práce jsou na velmi profesionální i designové urovni. K vývoji využíváme vysokoúrovňové CAD systémy NX a Pro/Engineer Wildfire.

Integrovaná politika

Společnost ZIMA-Engineering, zabývající se návrhem, vývojem, konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů, se ve všech svých činnostech zavazuje naplňovat očekávání a požadavky svých zákazníků, minimalizovat rizika dopadu svých výrobních činností na externí strany a životní prostředí. Integrovaná politika je ve společnosti ZIMA-Engineering formulována takto:

  • Individuálně přistupovat k požadavkům zákazníka a poskytovat kreativní a inovativní řešení v rámci návrhu a vývoje.
  • Udržovat si stávající zákazníky na základě vysoké kvality produktu a maximálně se přibližovat jejich požadavkům.
  • Dbát na snižování spotřeby materiálu a energií již při vývoji nových výrobků a preventivně při všech svých činnostech snižovat dopad na životní prostředí.
  • Soustavně sledovat vývoj trhu a požadavků zákazníků a na základě získaných poznatků neustále hledat a realizovat náměty ke zlepšování.
  • Trvale zvyšovat úroveň infrastruktury a výrobních technologií s cílem zvyšovat kvalitu produktu a spokojenost zákazníků.
  • Udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.
  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky a aplikovat je do chodu celé společnosti.
  • Při všech svých činnostech dbát na dodržování BOZP a PO.

Integrovaná politika je závazná pro společnost ZIMA-Engineering a je pravidelně přezkoumána tak, aby odpovídala potřebám a aktuálnímu stavu společnosti vedla k neustálému zlepšování.

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Firma ZIMA-Engineering je certifikována společností 3EC, systémem managementu kvality společnosti a systémem managementu environmentu společnosti, dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Ukázky