Projekt

ProE WF3 linux

Projekt Pro/E na GNU/Linuxu má za cíl poskytnout potřebné knihovny a návody které jsou potřebné k běhu Pro/E na linuxových distribucích.

ProE WF3 linux

Slackware 14.1

Všechny kroky je nutno provést pod rootem.

1. Instalace chybějících balíků:

# wget https://slackbuilds.org/mirror/slackware/slackware-current/slackware/a/tcsh-6.19.00-i586-1.txz
# installpkg tcsh-6.19.00-i586-1.txz

# wget http://www.slackware.com/~alien/slackbuilds/openmotif/pkg/13.37/openmotif-2.3.3-i486-2alien.tgz
# installpkg openmotif-2.3.3-i486-2alien.tgz

# cd /usr/lib
# ln -s libXm.so.4.0.3 libXm.so.3

# chmod +x /etc/rc.d/rc.rpc
# /etc/rc.d/rc.rpc start

2. Instalace Pro/E:

Vložit CD do mechaniky, odpojit přes grafické klikátko v KDE/Gnome (nevysouvat CD, pouze odpojit).

# mount -o exec /dev/cdrom /mnt/cdrom
# export DISPLAY=:0; export XAUTHORITY=/home/uzivatel/.Xauthority # namísto „uzivatel“ doplnit jméno uživatele
# cd /mnt/cdrom
# ./setup
# umount /mnt/cdrom
# eject

3. Spuštění Pro/E:

$ LANG=C /usr/local/ptc/proeWildfire3.0/bin/proe

ProE WF3 linux

Slackware 14.2 64bit

Na 64 bit systému je potřeba nejprve nainstalovat multilib. Po instalaci multilib je nutné reinstalovat ovladače GPU (platí aspoň pro nvidia-driver). Instrukce k instalaci jsou poté stejné jako pro 32 bit Slackware, ale instalované balíčky je potřeba před instalací převést pomocí utility convertpkg-compat32 (tj. openmotif, tcsh je ve 14.2 ve správné verzi).

Dále je potřeba nainstalovat následující balíčky v 32 bit verzi:

# wget „http://ftp.linux.cz/pub/linux/slackware/slackware-14.2/slackware/l/gtk+-1.2.10-i486-5.txz“
# convertpkg-compat32 -i gtk+-1.2.10-i486-5.txz
# installpkg /tmp/gtk+-compat32-1.2.10-x86_64-5compat32.txz

# wget „http://ftp.linux.cz/pub/linux/slackware/slackware-14.2/slackware/l/glib-1.2.10-i486-3.txz“
# convertpkg-compat32 -i glib-1.2.10-i486-3.txz
# installpkg /tmp/glib-compat32-1.2.10-x86_64-3compat32.txz

ProE WF3 linux

Ubuntu a Debian 6.0

Instalace CSH, libstdc++5, libxp6 a libjpeg62:

# apt-get install csh libstdc++5 libxp6 libjpeg62

Instalace OpenMotifu:

Balíček si můžete stáhnout od nás:

# wget ftp://ftp.ics.com/openmotif/2.3/2.3.1/openmotif-2.3.1-1.RHEL3.0.i386.rpm

Instalace

# apt-get install alien
# alien -d openmotif-2.3.1-1.RHEL3.0.i386.rpm && dpkg -i openmotif_2.3.1-2_i386.deb
# cd /usr/lib && ln -s libXm.so.4.0.1 libXm.so.3 # Vytvoření chybějícího symlinku

Instalace libgtk1.2:

Balíčky si můžete stáhnout od nás:

Nebo z kernel.org:

# wget http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu//pool/universe/g/glib1.2/libglib1.2ldbl_1.2.10-19build1_i386.deb
# wget http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu//pool/universe/g/gtk+1.2/libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb
# wget http://mirrors.us.kernel.org/ubuntu//pool/universe/g/gtk+1.2/libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb

Instalace

# dpkg -i libglib1.2ldbl_1.2.10-19build1_i386.deb libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb

Instalace RPCBind – pouze pro Ubuntu – na Debianu je možno tento krok přeskočit:

# apt-get install rpcbind
# echo ‚OPTIONS=“-i“‚ >> /etc/default/rpcbind

Nyní je nutný restart PC!